ORDFÖRANDE
Sandra Pettersson
sandra87nyberg@gmail.com
VICE ORDFÖRANDE
 Nicklas Björkblom
nicklas.bjorkblom@besab.se
KASSÖR

Linda Nyberg
linda_nyberg82@hotmail.com
073-977 99 18

SEKRETERARE
Nina Johansson ninacinna@gmail.com

LEDAMOT
Melissa Adler
LEDAMOT
Sara Perés
LEDAMOT
Mads Moselund
SUPPLEANT
Malin Flinck
REVISOR
Christian Pettersson
REVISORSUPPLEANT Samuel Viklund
VALBEREDNING SAMMANKALLANDE
Anna Hedqvist hedqvistanna82@gmail.com
VALBEREDNING
Gunilla Sjögren gunilla.sjogren@live.se
WEBBANSVARIG
Sandra Pettersson
sandra87nyberg@gmail.com